Forum und email

Imagick::enhanceImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::enhanceImage — Improves the quality of a noisy image

Description

bool Imagick::enhanceImage ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Applies a digital filter that improves the quality of a noisy image.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.