Forum und email

Imagick::flattenImages

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::flattenImages — Merges a sequence of images

Description

bool Imagick::flattenImages ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Merges a sequence of images. This is useful for combining Photoshop layers into a single image.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.