Forum und email

Imagick::flopImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::flopImage — Creates a horizontal mirror image

Description

bool Imagick::flopImage ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Creates a horizontal mirror image by reflecting the pixels around the central y-axis.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.