Forum und email

Imagick::fxImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::fxImage — Evaluate expression for each pixel in the image

Description

bool Imagick::fxImage ( string $expression [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Evaluate expression for each pixel in the image.

Parameters

expression

channel

Return values

Returns TRUE on success.