Forum und email

Imagick::getFormat

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getFormat — Returns the format of the Imagick object

Description

string Imagick::getFormat ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the format of the Imagick object.

Parameters

Return values

Returns the format of the image and throwns an ImagickException on failure.