Forum und email

Imagick::getImageBackgroundColor

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageBackgroundColor — Returns the image background color

Description

ImagickPixel Imagick::getImageBackgroundColor ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the image background color.

Parameters

Return values

Returns an ImagickPixel set to the background color of the image, throws ImagickException on failure.