Forum und email

Imagick::getImageBluePrimary

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageBluePrimary — Returns the chromaticy blue primary point

Description

ImagickPixel Imagick::getImageBluePrimary ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the chromaticy blue primary point for the image.

Parameters

x

y

Return values

Returns TRUE on success.