Forum und email

Imagick::getImageChannelMean

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageChannelMean — Gets the mean and standard deviation

Description

array Imagick::getImageChannelMean ( int $channel )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the mean and standard deviation of one or more image channels. Return value is an associative array with the keys "mean" and "standardDeviation".

Parameters

channel

Return values

Returns TRUE on success.