Forum und email

Imagick::getImageDispose

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageDispose — Gets the image disposal method

Description

int Imagick::getImageDispose ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the image disposal method.

Parameters

Return values

Returns the dispose method on success, throws an ImagickException on failure.