Forum und email

Imagick::getImageFormat

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageFormat — Returns the format of a particular image in a sequence

Description

string Imagick::getImageFormat ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the format of a particular image in a sequence.

Parameters

Return values

Returns a string containing the image format on success, throws ImagickException on failure.