Forum und email

Imagick::getImageIndex

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageIndex — Gets the index of the current active image

Description

int Imagick::getImageIndex ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the index of the current active image within the Imagick object. This method has been deprecated. See Imagick::getIteratorIndex

Parameters

Return values

Returns an integer containing the index of the image in the stack, throwing ImagickException on error.