Forum und email

Imagick::getImageInterlaceScheme

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageInterlaceScheme — Gets the image interlace scheme

Description

int Imagick::getImageInterlaceScheme ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the image interlace scheme.

Parameters

Return values

Returns the interlace scheme as an integer on success, throwing ImagickException on failure.