Forum und email

Imagick::getImageOrientation

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageOrientation — Gets the image orientation.

Description

int Imagick::getImageOrientation ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the image orientation. The return value is one of the orientation constants.

Parameters

Return values

Returns an int on success, throws ImagickException on failure.