Forum und email

Imagick::getImagePixelColor

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImagePixelColor — Returns the color of the specified pixel

Description

ImagickPixel Imagick::getImagePixelColor ( int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the color of the specified pixel.

Parameters

x

y

Return values

Returns an ImagickPixel instance for the color at the coordinates given, throws ImagickException on error.