Forum und email

Imagick::getImageProfiles

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageProfiles — Returns the image profiles

Description

array Imagick::getImageProfiles ([ string $pattern [, bool $only_names ]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns all associated profiles that match the pattern. If true is passed as second parameter only the profile names are returned. This method is present if Imagick is compiled against ImageMagick 6.3.5-9 or later.

Parameters

pattern

The pattern for profile names. Defaults to "*"

only_names

Whether to return only profile names

Return values

Returns an array containing the image profiles or profile names.