Forum und email

Imagick::getImageResolution

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageResolution — Gets the image X and Y resolution

Description

array Imagick::getImageResolution ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the image X and Y resolution.

Parameters

Return values

Returns the resolution as an array and throws ImagickException on error.