Forum und email

Imagick::getImageWhitePoint

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageWhitePoint — Returns the chromaticy white point

Description

array Imagick::getImageWhitePoint ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the chromaticy white point as an associative array with the keys "x" and "y".

Parameters

Return values

Returns the chromaticy white point as an associative array with the keys "x" and "y", throws ImagickException on error.