Forum und email

Imagick::getOption

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getOption — Returns a value associated with the specified key

Description

string Imagick::getOption ( string $key )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a value associated with a wand and the specified key.

Parameters

key

Return values

Returns a value associated with a wand and the specified key, throwing ImagickException on error.