Forum und email

Imagick::getReleaseDate

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getReleaseDate — Returns the ImageMagick release date

Description

string Imagick::getReleaseDate ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the ImageMagick release date as a string.

Parameters

Return values

Returns the ImageMagick release date as a string, throwing ImagickException on error.