Forum und email

Imagick::getSamplingFactors

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getSamplingFactors — Gets the horizontal and vertical sampling factor

Description

array Imagick::getSamplingFactors ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the horizontal and vertical sampling factor.

Parameters

Return values

Returns an associative array with the horizontal and vertical sampling factors of the image. Throws ImagickException on error.