Forum und email

Imagick::mosaicImages

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::mosaicImages — Forms a mosaic from images

Description

Imagick Imagick::mosaicImages ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Inlays an image sequence to form a single coherent picture. It returns a wand with each image in the sequence composited at the location defined by the page offset of the image.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.