Forum und email

Imagick::paintOpaqueImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::paintOpaqueImage — Change any pixel that matches color

Description

bool Imagick::paintOpaqueImage ( ImagickPixel $target , ImagickPixel $fill , float $fuzz [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Changes any pixel that matches color with the color defined by fill.

Parameters

target

fill

fuzz

channel

Return values

Returns TRUE on success.