Forum und email

Imagick::posterizeImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::posterizeImage — Reduces the image to a limited number of color level

Description

bool Imagick::posterizeImage ( int $levels , bool $dither )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Reduces the image to a limited number of color level.

Parameters

levels

dither

Return values

Returns TRUE on success.