Forum und email

Imagick::profileImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::profileImage — Adds or removes a profile from an image

Description

bool Imagick::profileImage ( string $name , string $profile )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds or removes a ICC, IPTC, or generic profile from an image. If the profile is NULL, it is removed from the image otherwise added. Use a name of '*' and a profile of NULL to remove all profiles from the image.

Parameters

name

profile

Return values

Returns TRUE on success.