Forum und email

Imagick::resampleImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::resampleImage — Resample image to desired resolution

Description

bool Imagick::resampleImage ( float $x_resolution , float $y_resolution , int $filter , float $blur )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Resample image to desired resolution.

Parameters

x_resolution

y_resolution

filter

blur

Return values

Returns TRUE on success.