Forum und email

Imagick::separateImageChannel

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::separateImageChannel — Separates a channel from the image

Description

bool Imagick::separateImageChannel ( int $channel )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Separates a channel from the image and returns a grayscale image. A channel is a particular color component of each pixel in the image.

Parameters

channel

Return values

Returns TRUE on success.