Forum und email

Imagick::setImageChannelDepth

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageChannelDepth — Sets the depth of a particular image channel

Description

bool Imagick::setImageChannelDepth ( int $channel , int $depth )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the depth of a particular image channel.

Parameters

channel

depth

Return values

Returns TRUE on success.