Forum und email

Imagick::setImageDispose

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageDispose — Sets the image disposal method

Description

bool Imagick::setImageDispose ( int $dispose )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image disposal method.

Parameters

dispose

Return values

Returns TRUE on success.