Forum und email

Imagick::setImageWhitePoint

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageWhitePoint — Sets the image chromaticity white point

Description

bool Imagick::setImageWhitePoint ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image chromaticity white point.

Parameters

x

y

Return values

Returns TRUE on success.