Forum und email

Imagick::setOption

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setOption — Set an option

Description

bool Imagick::setOption ( string $key , string $value )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Associates one or options with the wand.

Parameters

key

value

Return values

Returns TRUE on success.