Forum und email

Imagick::setType

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setType — Sets the image type attribute

Description

bool Imagick::setType ( int $image_type )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image type attribute.

Parameters

image_type

Return values

Returns TRUE on success.