Forum und email

Imagick::shearImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::shearImage — Creating a parallelogram

Description

bool Imagick::shearImage ( ImagickPixel $background , float $x_shear , float $y_shear )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Slides one edge of an image along the X or Y axis, creating a parallelogram. An X direction shear slides an edge along the X axis, while a Y direction shear slides an edge along the Y axis. The amount of the shear is controlled by a shear angle. For X direction shears, x_shear is measured relative to the Y axis, and similarly, for Y direction shears y_shear is measured relative to the X axis. Empty triangles left over from shearing the image are filled with the background color.

Parameters

background

x_shear

y_shear

Return values

Returns TRUE on success.