Forum und email

Imagick::steganoImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::steganoImage — Hides a digital watermark within the image

Description

Imagick Imagick::steganoImage ( Imagick $watermark_wand , int $offset )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Hides a digital watermark within the image. Recover the hidden watermark later to prove that the authenticity of an image. Offset defines the start position within the image to hide the watermark.

Parameters

watermark_wand

offset

Return values

Returns TRUE on success.