Forum und email

Imagick::trimImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::trimImage — Remove edges from the image

Description

bool Imagick::trimImage ( float $fuzz )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Remove edges that are the background color from the image.

Parameters

fuzz

Return values

Returns TRUE on success.