Forum und email

ImagickDraw::getFontStyle

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getFontStyle — Returns the font style

Description

int ImagickDraw::getFontStyle ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the font style used when annotating with text.

Parameters

Return values

Returns the font style constant (STYLE_) associated with the ImagickDraw object or 0 if no style is set.