Forum und email

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative — Draws a quadratic Bezier curve

Description

bool ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative ( float $x1 , float $y1 , float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a quadratic Bezier curve from the current point to (x,y) using (x1,y1) as the control point using relative coordinates. At the end of the command, the new current point becomes the final (x,y) coordinate pair used in the polybezier.

Parameters

x1

starting x coordinate

y1

starting y coordinate

x

ending x coordinate

y

ending y coordinate

Return values

No value is returned.