Forum und email

ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelative

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelative — Draws a cubic Bezier curve

Description

bool ImagickDraw::pathCurveToSmoothRelative ( float $x2 , float $y2 , float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a cubic Bezier curve from the current point to (x,y) using relative coordinates. The first control point is assumed to be the reflection of the second control point on the previous command relative to the current point. (If there is no previous command or if the previous command was not an DrawPathCurveToAbsolute, DrawPathCurveToRelative, DrawPathCurveToSmoothAbsolute or DrawPathCurveToSmoothRelative, assume the first control point is coincident with the current point.) (x2,y2) is the second control point (i.e., the control point at the end of the curve). At the end of the command, the new current point becomes the final (x,y) coordinate pair used in the polybezier.

Parameters

x2

x coordinate of the second control point

y2

y coordinate of the second control point

x

x coordinate of the ending point

y

y coordinate of the ending point

Return values

No value is returned.