Forum und email

ImagickDraw::pathLineToRelative

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::pathLineToRelative — Draws a line path

Description

bool ImagickDraw::pathLineToRelative ( float $x , float $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws a line path from the current point to the given coordinate using relative coordinates. The coordinate then becomes the new current point.

Parameters

x

starting x coordinate

y

starting y coordinate

Return values

No value is returned.