Forum und email

ImagickDraw::setClipUnits

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setClipUnits — Sets the interpretation of clip path units

Description

bool ImagickDraw::setClipUnits ( int $clip_units )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the interpretation of clip path units.

Parameters

clip_units

the number of clip units

Return values

No value is returned.