Forum und email

ImagickDraw::setFillRule

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setFillRule — Sets the fill rule to use while drawing polygons

Description

bool ImagickDraw::setFillRule ( int $fill_rule )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the fill rule to use while drawing polygons.

Parameters

fill_rule

FILLRULE_ constant

Return values

No value is returned.