Forum und email

ImagickDraw::setFont

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setFont — Sets the fully-specified font to use when annotating with text

Description

bool ImagickDraw::setFont ( string $font_name )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the fully-specified font to use when annotating with text.

Parameters

font_name

Return values

Returns TRUE on success.