Forum und email

ImagickDraw::setFontStretch

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setFontStretch — Sets the font stretch to use when annotating with text

Description

bool ImagickDraw::setFontStretch ( int $fontStretch )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the font stretch to use when annotating with text. The AnyStretch enumeration acts as a wild-card "don't care" option.

Parameters

fontStretch

STRETCH_ constant

Return values

No value is returned.