Forum und email

ImagickDraw::setStrokeDashOffset

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setStrokeDashOffset — Specifies the offset into the dash pattern to start the dash

Description

bool ImagickDraw::setStrokeDashOffset ( float $dash_offset )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Specifies the offset into the dash pattern to start the dash.

Parameters

dash_offset

dash offset

Return values

No value is returned.