Forum und email

ImagickDraw::setStrokeWidth

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::setStrokeWidth — Sets the width of the stroke used to draw object outlines

Description

bool ImagickDraw::setStrokeWidth ( float $stroke_width )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the width of the stroke used to draw object outlines.

Parameters

stroke_width

stroke width

Return values

No value is returned.