Forum und email

ImagickPixelIterator::syncIterator

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::syncIterator — Syncs the pixel iterator

Description

bool ImagickPixelIterator::syncIterator ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Syncs the pixel iterator.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.