Forum und email

maxdb_embedded_connect

(PECL maxdb:1.0-7.6.00.38)

maxdb_embedded_connect — Open a connection to an embedded MaxDB server

Description

resource maxdb_embedded_connect ([ string $dbname ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.