Forum und email

maxdb_enable_reads_from_master

(PECL maxdb:1.0-7.6.00.38)

maxdb_enable_reads_from_master — Enable reads from master

Description

bool maxdb_enable_reads_from_master ( resource $link )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.