Forum und email

maxdb_server_end

(PECL maxdb:1.0-7.6.00.38)

maxdb_server_end — Shut down the embedded server

Description

void maxdb_server_end ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.