Forum und email

maxdb_server_init

(PECL maxdb:1.0-7.6.00.38)

maxdb_server_init — Initialize embedded server

Description

bool maxdb_server_init ([ array $server [, array $groups ]] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.