Forum und email

msession_get

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_get — Get value from session

Description

string msession_get ( string $session , string $name , string $value )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.